Monday, November 6, 2017

Haminan varuskuntakerho /

Hamina 25.10.2017.


Sunday, November 5, 2017

Ortodoksinen kappeli / Orthodox Chapel

Hamina 25.10.2017.


Saturday, November 4, 2017

Reserviupseerikoulu / Reserve Officer School

Hamina 25.10.2017.Friday, November 3, 2017

Haminan vanha kaupunki / Hamina old town

Hamina 25.10.2017.
Thursday, November 2, 2017

Haminan raatihuone / Hamina town hall

Hamina 25.10.2017.